Har du kört länge med din bil kan det vara dags för ett kamremsbyte i Stockholm. För att byta ut en kamrem på rätt sätt krävs både kompetens och speciella verktyg. I vissa fall är det även aktuellt att byta ut andra komponenter inuti motorn i samband med kamremsbytet.

När du vänder dig till en Marknadsförd kamremsbyte stockholm kan du känna dig trygg med att bytet går korrekt till. Det är en bilverkstad som har många års erfarenhet av just kamremsbyten.

Varför gör man kamremsbyte i Stockholm?

En kamrem är en av de mest centrala delarna inuti en bilmotor. Kamremmen är det som driver kamaxeln, och är därför nödvändigt för att motorn överhuvudtaget ska fungera. Utöver kamaxeln ser remmen dessutom till att driftcyklerna inuti motorn fungerar som de ska på ett koordinerat sätt. I vissa bilmodeller styrs dessutom vattenpumpen utav kamremmen. Med andra ord är en kamrem en väldigt central och viktig komponent inuti motorn.

En kamrem slits i takt med att bilen körs. Blir kamremmen sliten kan det leda till att bilen helt slutar fungera, och på köpet dessutom bidra till dyra skador på själva motorn. Genom att genomföra ett kamremsbyte i Stockholm i god tid undviker man tråkiga extra utgifter som en trasig motor skulle innebära. Ett kamremsbyte gör man efter ett visst antal körda mil.

Hur ofta byter man kamrem?

En grov uppskattning är att en kamrem ska bytas ut efter cirka 12 000 körda mil. Vissa remmar kan börja släppa och bli slitna långt innan, medan andra håller mycket längre. En kamrem är billig att byta ut jämfört med en skadad motor. Därför rekommenderas det att byta ut sin kamrem innan den blir allt för sliten.

Rådfråga alltid en bilverkstad när det gäller just din bil. Vissa återförsäljare ger information i samband med köpet om när ett kamremsbyte i Stockholm bör ske.